Privatumo politika

UAB „Grūdoteka“ gerbia Klientų bei suinteresuotų asmenų privatumą ir yra pasiryžusi jį saugoti teikiant paslaugas, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų pateiktus duomenis.

Privatumo politika atspindi UAB „Grūdoteka“ taikomą Klientų bei suinteresuotų asmenų duomenų tvarkymo praktiką.

Jei Jums kiltų klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, siųskite laišką el. paštu: dap@grudoteka.lt.

Informacijos rinkimas


UAB „Grūdoteka“ vadovaujasi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Bendruoju duomenų apsaugos Reglamentu (BDAR).

Toliau pateiktą informaciją apie Klientus renka UAB „Grūdoteka“ paslaugų teikimo vietoje ir interneto svetainėje www.grudoteka.lt.

Mes renkame duomenis apie savo Klientus naudodamiesi:

 • užklausos forma interneto svetainėje www.grudoteka.lt,
 • kai užsakote mūsų paslaugas,
 • jums pateikus duomenis apie save elektroniniu paštu.

Asmeninės informacijos naudojimas


Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • teikdami jums paslaugas,
 • tvarkydami užsakymus, užklausas,
 • siųsdami jums informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas bei specialius pasiūlymus (jeigu Jūs sutinkate gauti tokią informaciją),
 • susisiekdami su Jumis dėl suteiktų paslaugų kokybės įvertinimo.

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Turėdami jūsų sutikimą, susisiekti su Jumis telefonu ar el. paštu tiesioginės rinkodaros tikslais, stengsimės siųsti tik galinčią jus sudominti informaciją apie specialius pasiūlymus jums.
Bet kuriuo metu galite koreguoti šios informacijos gavimą susisiekę su mumis el. paštu dap@grudoteka.lt.

Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Prenumeratos ir tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metus. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų turimais Jūsų Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi ir, ar visi Jūsų Asmens duomenys yra išsamūs bei teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Telefonu tokios informacijos neteikiame.

Jūs taip pat turite teisę:

 • pateikę mums prašymą raštu, elektroniniu paštu ar telefonu reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • sužinoti, kokius duomenis apie jus mes tvarkome;
 • būti pamirštiems, reikalauti, kad mes sunaikintumėme apie jus tvarkomus duomenis;
 • reikalauti, kad apie jus tvarkomus duomenis perkeltumėme kitam asmens duomenų valdytojui;
 • nesutikdami su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų Asmens duomenys;
 • iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

Užsakydami mūsų teikiamas paslaugas, Jūs sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti apgyvendinimo ar kitas paslaugas. Jūs iš anksto sutinkate, kad jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti saugioje duomenų laikmenoje tiek, kiek tai yra būtina, vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

 • įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu Baltijos pr. 123-58, LT-93224, Klaipėda,
 • išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu dap@grudoteka.lt.

Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus. Atsakymas Jums bus pateiktas raštu.

Administruodami savo paslaugas bei svetainę ir diagnozuodami galimus sutrikimus mes galime naudoti jūsų IP adresus.

Slapukų naudojimas


Mes naudojamės slapukais siekdami nustatyti Jūsų tapatybę mūsų interneto svetainėse. Mūsų tikslas – kiek įmanoma personalizuoti teikiamas paslaugas pagal Jūsų interesus.

Slapukas – tai nedidelis kiekis informacijos, kurį mūsų serveris išsiunčia į Jūsų kompiuterio standųjį diską, kad interneto svetainė atsimintų Jus. Šią informaciją gali sudaryti svetainės nuostatų duomenys, puslapio URL nuoroda, sugeneruotas unikalus kodas identifikacijai.

Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame:

 • siekiant pagerinti naršymo patirtį svetainės lankytojams.
 • siekiant Klientams pateikti labiau personalizuotus pasiūlymus teikiant paslaugas.

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos Mūsų tinklapio slapukai:

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/ paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

_ga

Analitinis Google Analytics slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti.

Klientui apsilankius interneto svetainėje

2 metus

_gid

Analitinis Google Analytics slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui iD pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti.

Klientui apsilankius interneto svetainėje

24 val.

_gat_gtag

Analitinis Tag Manager slapukas, srauto ir lankytojų elgsenos stebėjimui.

Klientui apsilankius interneto svetainėje

2 metus